Met je hoofd, je hart en je lijf terug op één lijn laat je je ziel vanzelf weer terug zingen…

Special Events

Dharmahart is de yogastudio van Esther Verwoord. Samen met Bart Vanderbruggen (www.yogametbart.be) geeft zij les in Mindfulness, Ademen, de yogahoudingen (asanas) en alles wat te maken heeft met het terug vinden van het stuk in jeZelf, dat je graag ziet. Zij vertelt graag over de yoga filosofie en hoe je deze tegenkomt en kunt toepassen in het dagelijks leven. Over de werking van je geest, ondermijnende krachten die je pad doorkruisen, hoe je emoties behandelt. Pijn. Je neemt de teugels van je eigen leven weer terug in de handen. En langzaam maar zeker voel je je geruster en rustiger worden. Je leert je lichaam en al zijn processen beter begrijpen en besturen. Je leert je geest en al zijn processen beter begrijpen en besturen. Je voelt je weer terug baas in eigen lijf. Met een positieve blik op alles wat zich aandient, elke dag opnieuw. 

Er is vaak al te veel informatie in de wekelijkse lessen, om toe te komen aan wat er ten grondslag ligt. Dan is een Training een goed moment voor je om dat te weten te komen.

Voor Yoga Diest geeft Esther de wekelijkse yogalessen in Diest, Kaggevinne en Testelt. Check voor lestijden en locaties de website en hou onze cursusagenda in de gaten. We zitten ook wel eens op andere plekken en er zijn leuke (soms gratis) lessen te volgen die de zoektocht naar jeZelf sterker maken en ondersteunen. Kom het zelf ontdekken!

Ben je op zoek naar een Individuele training of heb je een specifieke vraag? 
Lees dan op de pagina Yoga Training

Namaste

Esther
_____________________________________________________________________________

Prānāyāma: de energie stroomt waar de adem gaat.


Beoefening van prānāyāma is belangrijk om je yogabeleving te verdiepen. De adem is de brug van buiten naar binnen. Kalme adem, kalme geest.
Maar alles begint bij de ontdekking van jouw adem en zijn natuurlijke ritme. Van daaruit verkennen we een aantal klassieke prānāyāma's en zijn onmiddellijke werking. Deze ochtend is vooral een practicum en is toegankelijk voor zowel beginnende als gevorderde beoefenaars. 

Kostprijs: €25. 
Begeleiding: Esther Verwoord en Bart Vanderbruggen.
Inschrijving is noodzakelijk. Plaatsen worden zeer beperkt gehouden.
Waar? 
Praktijkhuis Rode 68 te Testelt.
Wanneer?
Zaterdag 13 mei van 9 tot 12 uur.

Voor meer info mag je ons altijd bellen of mailen. Het tel.nr. vind je op de startpagina van
 Yoga Diest.
_____________________________________________________________________________


Yoga Diest organiseert deze zondagochtend in stilte, telkens op zondag, eens in de twee maanden (check regelmatig onze cursusagenda of de Facebookpagina). 

Herbronnen, Opladen, Recupereren.

Morning Bliss is opgebouwd uit āsanas gevolgd door een gepaste prānāyāma en meditatie.
In deze sessie gaan we werken met japa (het in stilte herhalen van een gepaste mantra, die ieder voor zichzelf kiest; je wordt hierbij geholpen. Ook zal het principe en de techniek van de loop-meditatie nader worden uitgelegd. Dit laatste onder voorbehoud, het kan nog zeer slecht zijn in februari.

Tussen de verschillende programma-onderdelen is er altijd tijd voorzien om even de benen te strekken. Thee en water is voorzien. We verblijven steeds in stilte tijdens de gehele ochtend. 

Deze cursus is niet voor absolute beginners. Basiskennis van de āsanas en de belangrijkste begrippen uit de yogabeoefening zijn noodzakelijk om deze ochtendcursus te kunnen volgen; vinyasa, beweging synchroniseren op de AH, ademretentie, flexen/strekken, ontspanning/inspanning enz., zoals wordt onderwezen in de wekelijkse lessen. 
Ook heb je op dit moment geen specifieke zaken die je belemmeren om rechtop te kunnen zitten, evt. met behulp van een bankje of kussen, of de fysieke oefeningen naar behoren uit te oefenen. Het oefenschema is uitdagend maar zeer uitgebalanceerd, met de bedoeling om lichaam en geest voldoende wakker te maken, om met volle aandacht van de stilte te kunnen genieten.

Dit ritueel wordt in het komende cursusjaar tweemaandelijks herhaald en uitgebreid met nieuwe oefeningen. Samen vormen zij één stilte-dag zoals deze gevolgd wordt in Rishikesh, en volgens de traditie van de Himâlaya's. 

Kostprijs: €30. 
Begeleiding: Esther Verwoord
Inschrijving noodzakelijk. Plaatsen worden zeer beperkt gehouden.
Waar? 
Praktijkhuis Rode 68 te Testelt.
Wanneer?
Zondag 11 juni 2017 van 8 tot 12 uur.

Voor meer info mag je ons altijd bellen of mailen. Het tel.nr. vind je op de startpagina van Yoga Diest.

_________________________________________________________________________


Yoga Diest 
De hele zomer door...Goed nieuws!
Voor alle deelnemers van het afgelopen jaar: 

Elke donderdagavond van 20u tot 22u in Kaggevinne. €15 per les. Betalen bij de inkom. Inschrijven niet nodig.
______________________________________________________


Zuurstof op Zondag ZOMER WORKSHOP: 


Freediving en Outdoor Yoga


Voor meer informatie:


______________________________________________________

Lessen 2014
__________________________________________________________________________

MasterClass met Peter Sterios 27 mei in Zichem-Averbode

__________________________________________________________________________

NATURE & INSPIRATION: Integrating the Subtle into your Practice and Teaching
with Peter Sterios

In this unique workshop, learn how to source inspiration for choreographing your practice or your classes. The program will focus on techniques to connect with the power of Nature to grow 
your relationship to yoga, and ultimately your life.  Nature exists all around us and within us, and we often overlook opportunities to source this healing force as a way to restore balance in our personal physiology and psychology. Ideas and forms of practice will be shared, based on Peter's 35 years of insight on how the experience of our inner and outer Natures support those who maintain their connection to them.

The class is designed for teachers and intermediate practitioners, and will be part lecture, part
dynamic practice.
__________________________________________________________________________

What I teach

Peter Sterios schreef in 2012 een artikel over Gravity & Grace. Zo heet ook de DVD die in 2007 werd uitgebracht. Dit artikel geeft veel inzicht in zijn benadering en de specifieke manier waarop 
'de oefening' beschreven en beleefd wordt. In het fysieke lichaam en de geest en met aandacht voor datgene wat je van nature ondersteunt.

 
Dharmahart Yoga


Yoga as known in the west is mostly Hatha Yoga, and the styles of Hatha Yoga are numerous. What I teach has evolved from a variety of sources and styles, over 37 years of practice, and is meant to show the pure potential of human form expressed by yogasana. To this end, the movements and shapes created by the poses are chosen to minimize distraction and unnecessary effort,  while focusing attention on the essence and natural intelligence of the body.  The intention of instruction is to give students principles of practice, which are universal in application and approachable within any style of yoga, at any level, as long as the student possesses a desire to learn and deepen their understanding of themselves .   

The practice focuses on the subtle energies of Gravity and Grace. The two are related, and both are tools for increasing life force. Gravity, simply defined, is the attraction of two physical bodies. When practicing, you can think of yourself as “small body”, in a permanent state of attraction to “big body”, which is the earth beneath you. Understanding and experiencing this fully can totally shift the effort you expend in practice.  Gravity possesses within an equal and opposite force, which I refer to as Levity. As we receive the grounding influence of Gravity, a “lightness” or Levity is produced which initiates movement and alignment that  is more personally attuned to each individual. It is an inspirational feeling and “flows” as prana/life force in the body.

Like Gravity, the experience of Grace also possesses the power to shift how you effort in practice.  Think of Grace simply as an attraction between two bodies which occurs at a level deeper than the physical. Consider elegance in movement, such as a ballet performance, where effort appears so effortless, and it touches something within those observing that causes an attraction on an energetic or emotional level, or possibly even the spiritual. When using the practice principles of Gravity & Grace, pay close attention to the feeling center of your heart, your gut, or any other bodily sensation that arises, and notice if there is a shift in your experience towards inspiration or wonder.  See if you can continuously touch this feeling, and use the intuitive parts of your mind to direct you towards safe and appropriate levels of effort. When Grace is experienced within, consider what your spiritual body is being drawn towards is the collective universal spirit or higher intuitive intelligence that supports you when analytical technique and muscular effort are minimized. This is where balance drives the autonomic motor responses in your body to move or be still.   
Regular practice with Gravity and Grace opens you up to these types of experience, where surrender is present in effort, both in the physical and non-physical bodies.  This is a very different way of working compared to styles of yoga which employ strong muscular force and strict rules of alignment.  And the paradox that becomes evident with Gravity and Grace is that in the release of excessive muscular effort and technique, the muscles actually become stronger and more supple, and the mind more clear and efficient. Another way to look at it, is to think of the muscles and the mind responding to the release of subtle energies vs. muscle-initiated movement created by mental imposition and elaborate practice technique.  And it requires much more focus to be alert to these subtle forces in the moment of surrender to keep the physical structure of the body from collapsing. Both excessive muscular effort and collapse of the anatomical structure of the body can choke or limit the flow of sensation through the channels. This is where the subtlety of the breath is useful to maintain awareness in the present moment. The breath is an extremely useful tool to show where your mind is or is not during the practice of yoga.  When muscular effort is excessive, distortion in breathing is usually the first side-effect.  Maintaining a smooth, slow, even rhythm to your breathing is a useful reminder not to overwork the muscles. 

Within this system of yoga, alignment is a by-product of a deepening relationship to the flow of sensation created by surrender, and the response it creates in the muscles.  It works by first creating softness where resistance to movement is present. This is usually evident where you feel some degree of discomfort in the body, such as working with tight muscles or stiff joints. To create softness, requires placing your attention into your discomfort and discovering where you have habitually contracted in reaction to what is unpleasant. Once the awareness is there, it requires patience and consistency to return to this place with the sensation of every breath, until the sensation changes and some form of release appears. In this way, the resistance becomes your inner teacher guiding you to where your attention is lacking. This process may happen instantly or it may take time. Yet, in that moment of release, where the grip of a particular muscle on a joint or bone lets go, a sensation is generated, followed by an invitation to respond. In each yogasana, inherent in its form, are two primary non-muscular forces for initiating movement - one external, the other internal. Gravity is the external force. Breath is the internal force. And once movement is initiated by these forces, the muscles then respond, without losing the sensation generated by the release. This work is very subtle and requires alert presence - where the musculature responds to the movement, instead of the movement responding to the musculature, which reduces the leakage of muscular energy and subsequent life force.

On the physical level, internal alignment becomes more intuitive as we consistently return to our experience within the gravitational field, which is then expressed in the external form of your body. On the non-physical or spiritual level, staying in the present moment experience of your breath keeps the mind quiet and out of story. When practicing, you may sometimes notice your breath is distorted, and how you’ve disconnected slightly from the present moment, and your mind has drifted. This drift is usually into a past or future story like “this hurts - it can’t be good for me” or “I can’t do this, I have an injury from 6 years ago…” There are other forces besides breath, that can be utilized to keep your awareness in present moment experience… Sound, which uses the sense of hearing as a tether to the present. Listening to the sound of your breath, the sound of music or mantra are convenient ways to stay in the moment.  Sensation in the body is also capable of generating present moment experience, as long as there is no story attached to the sensation, like “this sensation is bad”, or “this sensation is good”. No sensation is either bad or good. It’s just sensation,  trying to communicate to you… that the purpose of sensation in your body is to connect you up with present moment experience. Feedback in the present moment. The sensation is sometimes the result of a story, say where we injure our self and we have regrets, fears, even anger about what happened. If we can get beyond the judgment of what happened and accept things as they are, then the sensation is there as your teacher. To become in a more intimate relationship with that part of you that is speaking to you through sensation. And that’s all it is. Can you touch it even ever more softly and see what its true nature is? See if it changes?

Yoga for finding your inner teacher
When applying these principles to your standard practice, try and resist the temptation to relate to your experience in habitual ways, in other words, the way you have always practiced yoga before, or the way you hold your physical structure.  In the first class with me, I provide suggestions on how to change the way you relate to movement through the forces of Gravity and Grace, which are the result of decades of study and application, discovering what works to sustain and deepen a personal practice over long periods, and through different phases of life.  The yoga sequences have gradually changed with time and will continue to change, but the Practice Principals within the work are mostly unchanged, and can be found in all of the exercises, from the basic to the more intricate.  For the beginner, to work patiently towards the mastery of these principals is recommended and to respect the limitations experienced with each practice. Do only what is possible for that day, and skip the rest. Go deeper if there is an invitation to go deeper that comes from your own inner wisdom. This effort will bear fruit as long as your relationship to your practice and the things that come up in your practice, are embraced consistently and balance is aspired to.

 When I teach or practice, the sequencing is split into three parts – First, the Opening Set, which contains preliminary exercises for creating space in all the major joints in the body, in preparation for the practice of yogasana, and stimulating various marma points to activate subtle forces responsible for flexibility and openness. This work is done mostly on the floor, in a slow, mindful series of static poses. The challenge in this work is to touch whatever limitation or discomfort that arises, physically or mentally, as lightly as you can, without excessive muscular force, while maintaining a present moment awareness with the sensation of each breath – its rhythm, its sound, and its texture.  Your own creatively is encouraged, to adapt poses that you are not capable of doing in that moment.
Second, the Dynamic Set, which has been created to build heat in the body and increase life force by strengthening the core energies responsible for digestion. These exercises are done mostly standing on the feet or the hands, and are designed to stretch and strengthen the legs and arms, soften and tone the abdomen, increase the capacity of the lungs and improve cardio-vascular circulation and elimination.  I encourage you to do only what you are capable of doing and never force things that you are unable to do. For more accomplished practitioners, variations are often given when an inner calling to go deeper is felt.

The last part, the Closing Sequence, is responsible for quieting the nervous system and sourcing the stillness in your body that is an outcome of the practice.  These exercises are mostly floor poses and inversions, which reverse gravity through the internal organs and increase circulation to the spine and cranial/sacral channels.  This work transitions your effort from the active to the passive in preparation for meditation.

Ultimately, I teach to guide students towards a truly personal practice.  The work along this path develops a sensitivity to the inner teacher of body sensations, which empowers you to confidently decide how to practice each day. It will help you avoid the obstacle of boredom found by following a set routine, and stimulate your own creative force to keep the mind focused in present moment. This is where you are able to explore and observe the subtle spaces and feelings in the body that are connected and discover those that are disconnected, and through the wisdom of your own experience, naturally reconnect and restore balance to yourself.  

by Peter Sterios ©2012

Dharmahart Yoga

 

Maandag 27 mei in de bibliotheek van Averbode.

08.00-11.00 uur inclusief Q&A, thee en/of koffie.

Kosten €55. Les wordt in het engels gegeven.Plaatsen zijn beperkt dus reserveren vooraf is noodzakelijk.
Je kunt daarvoor je naam, telefoon en adresgegevens mailen naar:  
dharmahart@gmail.com ovv Masterclass 27mei2013

Ook als je meer informatie nodig hebt, kun je een mail sturen
of bellen naar Esther Verwoord 04 71709059


Pas wanneer je het bedrag op onderstaand rekeningnummer hebt gestort is je aanmelding
definitief geregistreerd en houden we rekening met je komst.


                       
Je stort €55 op het volgende rekeningnummer

BE73 9730 7066 7160
BIC Code ARSPBE22
tnv E.E.A. Verwoord
ovv Masterclass 27mei2013

of het Nederlands rekeningnummer
(ASN Bank)

NL16ASNB0708176437
BIC Code ASNBNL21
tnv E.E.A. Verwoord
ovv Masterclass 27mei2013

Voor meer artikelen geschreven door Peter Sterios verwijs ik je naar 
http://bit.ly/10C75oh
Meer beschrijvingen van houdingen vind je op de website www.petersterios.com onder het kopje 'articles'.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten